Lista parkingów i stacji kolejowych w Zelenogradsk

Rozkład jazdy pociągów Zelenogradsk-novyj - Kaliningrad-Severnyj
Data ostatniej aktualizacji: 26 maja 2022
Wyjazd Przyjazd Czas trwania Number Okresowość
06:43 07:17 34 min 6950/6800 on weekdays
07:45 08:20 35 min 6802 daily
08:15 08:38 23 min 7142 on weekdays
09:07 09:43 36 min 6834 daily
09:50 10:15 25 min 7102 daily
10:30 10:55 25 min 7104 по выходным
11:15 11:51 36 min 6962/6804 daily
11:47 12:13 26 min 7106 по выходным
12:11 12:36 25 min 7108 daily
12:29 12:55 26 min 7110 по выходным
13:16 13:52 36 min 6954/6806 on weekdays
13:48 14:14 26 min 7112 daily
14:12 14:37 25 min 7114 по выходным
14:32 14:57 25 min 7116 daily
15:17 15:53 36 min 6808 daily
15:51 16:17 26 min 7118 daily
16:13 16:38 25 min 7120 по выходным
16:33 16:58 25 min 7122 daily
17:18 17:55 37 min 6966/6810 daily
17:50 18:15 25 min 7124 по выходным
18:09 18:34 25 min 7126 daily
18:56 19:32 36 min 6812 daily
19:43 20:08 25 min 7128 по выходным
20:03 20:40 37 min 6958/6814 daily
21:02 21:38 36 min 6816 daily
21:55 22:19 24 min 7130 по выходным
22:43 23:19 36 min 6818 по выходным
Rozkład jazdy pociągów Zelenogradsk-novyj - Kaliningrad-Uznyj
Data ostatniej aktualizacji: 26 maja 2022
Wyjazd Przyjazd Czas trwania Number Okresowość
06:43 07:26 43 min 6950/6800 on weekdays
07:45 08:29 44 min 6802 daily
08:15 08:47 32 min 7142 on weekdays
09:50 10:24 34 min 7102 daily
10:30 11:04 34 min 7104 по выходным
11:15 12:00 45 min 6962/6804 daily
11:47 12:22 35 min 7106 по выходным
12:11 12:45 34 min 7108 daily
12:29 13:04 35 min 7110 по выходным
13:16 14:01 45 min 6954/6806 on weekdays
13:48 14:23 35 min 7112 daily
14:12 14:46 34 min 7114 по выходным
14:32 15:06 34 min 7116 daily
15:17 16:02 45 min 6808 daily
15:51 16:26 35 min 7118 daily
16:13 16:47 34 min 7120 по выходным
16:33 17:07 34 min 7122 daily
17:18 18:04 46 min 6966/6810 daily
17:50 18:24 34 min 7124 по выходным
18:09 18:43 34 min 7126 daily
18:56 19:41 45 min 6812 daily
19:43 20:17 34 min 7128 по выходным
20:03 20:49 46 min 6958/6814 daily
21:02 21:47 45 min 6816 daily
21:55 22:38 43 min 7130 по выходным
22:43 23:28 45 min 6818 по выходным
Rozkład jazdy pociągów Kaliningrad-Severnyj - Zelenogradsk-novyj
Data ostatniej aktualizacji: 26 maja 2022
Wyjazd Przyjazd Czas trwania Number Okresowość
06:46 07:22 36 min 6801 daily
08:09 08:47 38 min 6803/6951 daily
09:14 09:37 23 min 7101 daily
09:47 10:11 24 min 7103 по выходным
10:24 11:02 38 min 6805 daily
10:49 11:12 23 min 7105 по выходным
11:21 11:44 23 min 7107 on weekdays
11:21 11:44 23 min 7157 по выходным
11:45 12:08 23 min 7109 daily
12:25 13:01 36 min 6807/6941 по выходным
12:25 12:58 33 min 6857 on weekdays
12:50 13:13 23 min 7111 по выходным
13:22 13:45 23 min 7113 по выходным
13:46 14:09 23 min 7115 daily
14:26 15:04 38 min 6809 daily
14:51 15:14 23 min 7117 daily
15:23 15:46 23 min 7119 по выходным
15:49 16:12 23 min 7121 daily
16:27 17:05 38 min 6811 daily
16:52 17:15 23 min 7123 по выходным
17:24 17:47 23 min 7125 daily
18:04 18:42 38 min 6813 daily
18:30 18:53 23 min 7127 по выходным
18:58 19:38 40 min 6815 daily
20:04 20:43 39 min 6819 daily
21:08 21:32 24 min 7131 по выходным
21:47 22:36 49 min 6817 по выходным
Rozkład jazdy pociągów Kaliningrad-Uznyj - Zelenogradsk-novyj
Data ostatniej aktualizacji: 26 maja 2022
Wyjazd Przyjazd Czas trwania Number Okresowość
06:38 07:22 44 min 6801 daily
08:00 08:47 47 min 6803/6951 daily
09:05 09:37 32 min 7101 daily
09:38 10:11 33 min 7103 по выходным
10:15 11:02 47 min 6805 daily
10:40 11:12 32 min 7105 по выходным
11:12 11:44 32 min 7107 on weekdays
11:36 12:08 32 min 7109 daily
12:16 13:01 45 min 6807/6941 по выходным
12:16 12:58 42 min 6857 on weekdays
12:41 13:13 32 min 7111 по выходным
13:13 13:45 32 min 7113 по выходным
13:37 14:09 32 min 7115 daily
14:17 15:04 47 min 6809 daily
14:42 15:14 32 min 7117 daily
15:14 15:46 32 min 7119 по выходным
15:40 16:12 32 min 7121 daily
16:18 17:05 47 min 6811 daily
16:43 17:15 32 min 7123 по выходным
17:15 17:47 32 min 7125 daily
17:55 18:42 47 min 6813 daily
18:21 18:53 32 min 7127 по выходным
18:49 19:38 49 min 6815 daily
19:55 20:43 48 min 6819 daily
20:59 21:32 33 min 7131 по выходным
21:38 22:36 58 min 6817 по выходным